เครื่องเตรียมอาหาร Multipro Compact

กรองด้วย:

วัสดุโถ (1)

สี (1)

Citrus Press (1)

ใบมีด (1)

ใบมีดสแตนเลสสตีล (1)

แผ่นมีดสำหรับหั่นหนา / ขูดหยาบ (4 มม.) กลับด้านได้ (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (1)

ล้างทั้งหมด