เครื่องบดสับขนาดเล็ก

กรองด้วย:

วัสดุโถ (2)

สี (2)

ความสามารถในการบดน้ำแข็ง (1)

โถบดพร้อมใบมีดเสริม (2)

ระบบสี่ใบมีด (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)

ล้างทั้งหมด