กรองด้วย:

สี (1)

ช่องแสดงระดับน้ำสองด้าน (1)

ฐานส่งกำลัง (1)

ที่กรอง (1)

ที่กรองดักจับคราบหินปูน (1)

ฝาบานพับ (1)

มาตรวัดปริมาณน้ำ Eco 1 Cup (2)

ไร้สาย (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)

ล้างทั้งหมด