เครื่องสกัดน้ำผักและผลไม้แท้ PureJuice JMP601SI

 • ฟังก์ชั่นล้างทำความสะอาด

  ฟังก์ชั่นล้างทำความสะอาด

 • ป้องกันหยดน้ำ

  ป้องกันหยดน้ำ

 • ตะแกรงในตัวเครื่องแบบพิเศษ

  ตะแกรงในตัวเครื่องแบบพิเศษ

 • ภาชนะบรรจุน้ำผักและผลไม้ที่ใหญ่พิเศษ

  ภาชนะบรรจุน้ำผักและผลไม้ที่ใหญ่พิเศษ

 • ภาชนะบรรจุกากผักและผลไม้

  ภาชนะบรรจุกากผักและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง