เครื่องสกัดน้ำผลไม้

กรองด้วย:

สี (2)

การคั้นน้ำผลไม้ต่อเนื่อง (1)

ชุดคั้นน้ำผลไม้แยกกาก (1)

ฟังก์ชันป้องกันการหยด (2)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)

ล้างทั้งหมด