เครื่องสกัดน้ำผลไม้

กรองด้วย:

สี (4)

การคั้นน้ำผลไม้ต่อเนื่อง (1)

ชุดคั้นน้ำผลไม้แยกกาก (3)

ฟังก์ชันป้องกันการหยด (4)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (4)

ล้างทั้งหมด