เครื่องคั้นน้ำส้ม

กรองด้วย:

สี (2)

ชุดคั้นน้ำผลไม้แยกกาก (1)

ฟังก์ชันป้องกันการหยด (1)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)

ล้างทั้งหมด