กรองด้วย:

สี (5)

แกนใบมีดคู่ (2)

แกนโลหะสามใบมีด (3)

ด้ามจับ SureGrip™ (5)

โถบดพร้อมใบมีดเสริม (3)

ใบมีดสแตนเลสสตีล (5)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (5)

อุปกรณ์เสริม Soup XL (สำหรับผสมซุปโดยตรงในกระทะท้องแบน) (2)

อุปกรณ์เสริมสำหรับบด/คั้นโดยเฉพาะ (1)

ล้างทั้งหมด