เครื่องปั่นน้ำผลไม้, เครื่องผสมอาหาร, เครื่องบดเนื้อ