MIXÉR KENWOOD

Model Blend-X PRO BLM800, typ BLM80

Pri niektorých mixéroch predaných od októbra 2014 do júna 2015 sa môže počas životnosti prejaviť porucha pri zvlášť náročných úlohách.

Táto porucha môže spôsobiť zlomenie čepele, čo môže predstavovať riziko porezania alebo prehltnutia.

Len v prípade, že vlastníte model BLEND-X PRO BLM800, typ BLM80, postupujte podľa nasledujúcich krokov a určite, či máte rizikovú jednotku.

1. Skontrolujte typ a pozrite si kód dátumu, ktorý možno nájsť na klasifikačnej tabuľke umiestnenej na spodnej strane produktu.

Ak je vaše zariadenie typu BLM80 a kód dátumu je 14x01 až 15x22, kde „x“ predstavuje písmeno (napr. 14S52), môže sa vás toto upozornenie týkať. Prejdite na nasledujúci bod. 

2. Skontrolujte, či čepele mixéra majú laserom vypálenú identifikáciu, ako je zobrazené nižšie:

Ak nie, toto upozornenie sa vás týka.

Ak máte zariadenie, ktorého sa toto upozornenie týka, prestaňte mixér používať 
a kontaktujte nás. Získate ďalšie informácie a dostanete bezplatnú náhradu.

Ak niekto z vašej rodiny alebo priateľov vlastní model BLEND-X PRO BLM800, typ BLM80, upozornite ich na toto bezpečnostné varovanie a požiadajte ich, aby nás kontaktovali.

Ďakujeme vám za spoluprácu a ospravedlňujeme na za akékoľvek spôsobené nepríjemnosti.