Enviromentálna etika

Enviromentálna etika Kenwood

Osvedčenie a plnenie legislatívy

Riadiace systémy a legislatíva životného prostredia

Naše certifikované riadiace systémy:

FM 13143

Na pravidelnú kontrolu našich riadiacich systémov používame BSI.

Súlad s právnymi predpismi na ochranu životného prostredia:-

Bezpečné výrobky v styku  s potravinami

 • produkty bez BPA (viď sekcia 'BPA'  nižšie)
 • MiCWF – Materiály pre styk s potravinami

Dodržiavanie právnych  predpisov o nebezpečných materiáloch

 • REACh – Registrácia, Evaluácia a Autorizácia chemikálií
 • RoHS – Obmedzenie nebezpečných látok

Kenwood má 60- ročnú tradíciu produkcie bezpečných produktov, v ktorej pokračujeme, takže vy i Vaša rodina si môžete byť istí bezpečnosťou našich výrobkov.

Kenwood BPA free

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A (BPA)

Čo je BPA?

Bisfenol A (BPA) je chemická látka, ktorá sa používa predovšetkým pri výrobe polykarbonátových (PC) surovín plastu. PC je z plastu, ktorý je často používaný v lištách na balenie potravín; napríklad v nápojových fľašiach.

BPA sa však môže vo výnimočných prípadoch vyskytovať i v iných plastoch - to je dôvod, prečo Kenwood kontroluje všetky plastové diely, prichádzajúce do styku s potravinami.

 

Prečo sa obávať BPA?

BPA je chemická látka, ktorá v dostatočných dávkach môžu napodobňovať činnosť ľudského hormónu estrogénu. To môže u ľudí spôsobiť zdravotné problémy.

Pri výrobe polykarbonátu je značná časť obsahu BPA spotrebovaná, ale malé množstvo BPA sa môže postupne uvoľňovať z PC plastov v priebehu času alebo ak sú vystavené nadmernému teplu či podmienkam mimo bežného používania. Mnohí spotrebitelia sa obávajú vystaveniu svojich detí a svojho organizmu uvoľňujúcemu sa BPA, čo viedlo niektoré krajiny k stanoveniu právnych predpisov o povolených úrovniach BPA v dojčenských fľašiach.

 

Ako sa Kenwood vysporiadal s otázkou BPA?

 • Od začiatku roka 2013 sme prestali používať polykarbonát vo výrobe všetkých komponentov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, u všetkých našich nových produktov.
 • Testujeme každý plastový diel, ktorý prichádza do styku s potravinami, aby sme zabezpečili, že uvoľňovanie BPA je pod stanovenou úrovňou pred tým, než sú produkty umiestnené na trh. Žiaden produkt nesmie byť predaný predtým, než obdržíme protokoly o skúškach, ktoré ukazujú, že nebol detekovaný žiadny BPA. Tieto testy sú vykonávané špecializovanými nezávislými laboratóriami.
 • Disponujeme kontrolnými systémami priamo na mieste, určenými k výkonu kontroly našich komponentov v kontakte s potravinami. Medzi iným, zahrňujú i prehlásenie našich dodávateľských reťazcov, továrenské audity a priebežné, kontrolné dlhodobé skúšky chemickej stability produktov.
Materiály v styku s potravinami

Materiály v styku s potravinami

Právne predpisy o styku s potravinami

Čo rozumieme pod pojmom materiály v styku s potravinami?

Mnoho z našich produktov obsahuje časti, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami. Legislatíva pre styk s potravinami definuje bezpečnostné limity uvoľňovania určitých látok z týchto častí do jedla.

 

Ako kontrolujeme uvoľňovanie látok

 • Testujeme každý komponent, ktorý prichádza do styku s potravinami, aby sme zabezpečili, že časť je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, predtým než sú výrobky uvedené na trh.
 • Výrobok sa nebude predávať, pokiaľ neobdržíme protokoly z testov, ktoré preukazujú, že jeho časti spĺňajú právne predpisy o styku s potravinami na trhu, na ktorom sa bude predávať.
 • Tieto testy sú vykonávané špecializovanými nezávislými laboratóriami. Laboratóriá používajú vedecké prístroje, ktoré vykónávaju veľmi presnú kontrolu zhody. Ak test preukáže súlad, vieme, že časti výrobkov spĺňajú štátom stanovené, právne predpisy.
 • Disponujeme kontrolnými systémami priamo na mieste, určenými k výkonu kontroly našich komponentov v kontakte s potravinami. Medzi iným, zahrňujú i prehlásenie našich dodávateľských reťazcov, továrenské audity a priebežné, kontrolné dlhodobé skúšky chemickej stability produktov.
REACh a RoHS

REACh a RoHS

Legislatíva o chemických a nebezpečných látkach

Čo je REACh?

Registrácia (Registration), vyhodnotenie (Evaluation) a autorizácia právnych predpisov pre chemické látky (Authorisation of Chemicals legislation).

Táto právna úprava reguluje chemikálie a látky. Pre naše podnikanie definuje bezpečnostné úrovne určitých látok v produktoch, obaloch a náhradných dieloch, ktoré uvádzame na trh.

 
Čo je RoHS?
  

Právne predpisy pre obmedzenie nebezpečných látok.

Táto právna úprava obmedzuje obsah nebezpečných látok vo výrobkoch, ktoré uvádzame na trh.

 

 Ako kontrolujeme uvoľňovanie látok

 • Disponujeme vyhláseniami od našich dodávateľských reťazcov, preukazujúce, že každý výrobok je v súlade s právnymi predpismi REACH, predtým, než sú výrobky uvedené na trh.
 • Disponujeme vyhláseniami od našich dodávateľských reťazcov, preukazujúce, že každý výrobok je v súlade s právnymi predpismi RoHS, predtým, než sú výrobky uvedené na trh.
 • Výrobok sa nebude predávať, pokiaľ neobdržíme protokoly z testov a prehlásenia, ktoré preukazujú, že jeho časti spĺňajú obe právne normy. 
 • Testy sú vykonávané odborníkmi v nezávislých laboratoriách. Laboratóriá používajú vedecké prístroje, ktoré vykonávaju veľmi presnú kontrolu zhody. Ak test preukáže súlad, vieme, že časti výrobkov spĺňajú príslušné, právne predpisy.
 • Disponujeme kontrolnými systémami priamo na mieste, určenými k výkonu kontroly našich komponentov v kontakte s potravinami. Medzi iným, zahrňujú i prehlásenia našich dodávateľských reťazcov, továrenské audity a priebežné, kontrolné dlhodobé skúšky chemickej stability produktov.