Polityka prywatności

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników tego serwisu. W niniejszej polityce przedstawiono informacje o tym,  w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników.

Serwis Kenwoodworld.com wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityką.

(1) Jakie informacje gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać niżej wymienione informacje osobowe:

(a) informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach w serwisie i wykorzystywaniu serwisu (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, źródło wizyty, długość wizyty, liczba odsłon strony i nawigacja po serwisie),

(b) informacje podane przez użytkownika w celu rejestracji w serwisie,

(c) informacje podane przez użytkownika w celu zapisania się na usługi świadczone w ramach serwisu, powiadomienia mailowe i/lub newsletter,

(d) pozostałe informacje, które użytkownik zdecyduje się nam wysłać, oraz

(e) inne informacje.


(2) Pliki cookies

Plik cookie składa się z informacji tekstowej wysyłanej przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywanej przez tę przeglądarkę. Informacja jest następnie wysyłana ponownie na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wysyła prośbę pobrania strony z serwera. Umożliwia to identyfikowanie i obserwowanie przeglądarki przez serwer serwisu.

Stosujemy „sesyjne” pliki cookies. „Sesyjne” pliki cookies wykorzystujemy do śledzenia użytkownika, gdy porusza się on po serwisie oraz w innych celach.

„Sesyjne” pliki cookies są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki. „Stałe” pliki cookies są przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia bądź do upływu z góry ustalonego czasu.

Wykorzystujemy usługi Google Analytics, aby analizować korzystanie z serwisu. Google Analytics generuje informacje statystyczne i inne na temat korzystania z serwisu za pośrednictwem plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące naszego serwisu są wykorzystywane do sporządzania raportów korzystania z serwisu. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.


(3) Wykorzystywanie informacji osobowych użytkownika

Informacje osobowe przekazane nam poprzez serwis będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub w odpowiednich częściach serwisu.

Informacje osobowe o użytkowniku mogą zostać wykorzystane do:

(a) administrowania serwisem,

(b) ulepszania nawigacji po serwisie poprzez jego personalizację,

(c) wysyłania użytkownikowi ogólnych (niemarketingowych) informacji handlowych,

(d) wysyłania użytkownikowi powiadomień mailowych, o które użytkownik konkretnie poprosi,

(e) wysyłanie użytkownikowi naszego newslettera i innych informacji marketingowych, dotyczących naszej działalności lub wybranych działalności podmiotów trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, pocztą lub, w przypadku wyraźnego udzielenia zgody, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem podobnej technologii (użytkownik może nas poinformować w dowolnym momencie, że nie życzy już sobie otrzymywania materiałów marketingowych),

(f) przekazywania podmiotom  trzecim danych statystycznych o naszych użytkownikach, przy czym informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikowania poszczególnych użytkowników,

(g) zarządzania zapytaniami i reklamacjami złożonymi przez serwis lub w związku z nim,

oraz

 

(h) w innych celach.

 

W przypadku przekazania przez użytkownika informacji osobowych do publikacji w naszym serwisie, opublikujemy je i będziemy wykorzystywać zgodnie z licencją udzieloną nam przez użytkownika.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie przekażemy jego informacji osobowych żadnemu podmiotowi trzeciemu w celu marketingu bezpośredniego.


(4) Ujawnienie informacji

Możemy ujawniać informacje o użytkowniku naszym pracownikom, kadrze zarządzającej, pełnomocnikom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, jaki jest zasadnie potrzebny do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto informacje osobowe o użytkowniku mogą zostać ujawnione:

(a) w zakresie wymaganym od nas przez prawo,

(b) w związku z postępowaniem prawnym lub przyszłym postępowaniem prawnym,

(c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego),

(d) nabywcy (lub przyszłemu nabywcy) dowolnej działalności lub dowolnego kapitału, który będziemy sprzedawać (lub zamierzamy sprzedać), oraz

(e) dowolnej osobie, co do której mamy powody, wierzyć, że zwróci się ona do sądu lub innego właściwego urzędu w celu ujawnienia tych informacji osobowych, gdy w naszej zasadnej opinii taki sąd lub urząd najprawdopodobniej wyda nakaz ich ujawnienia.

Nie będziemy przekazywać informacji o użytkowniku podmiotom trzecim w sposób inny, niż określono w niniejszej polityce prywatności.


(5) Międzynarodowy transfer danych

Zebrane informacje możemy przechowywać i przetwarzać w dowolnym kraju i transferować między dowolnymi państwami, w których prowadzimy działalność, by umożliwić sobie ich wykorzystywanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Informacje przekazane przez użytkownika mogą być transferowane do państw (w tym do Stanów Zjednoczonych, Japonii (innych państw)), w których nie obowiązują przepisy równoważne przepisom obowiązującym na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto informacje osobowe, które użytkownik przekaże do publikacji w serwisie, będą publikowane w internecie i mogą być dostępne przez internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub nadużywaniu takich informacji przez inne osoby.

Użytkownik udziela wyraźnej zgody na takie transferowanie informacji osobowych.


(6) Bezpieczeństwo informacji osobowych użytkownika

Podejmiemy zasadne środki techniczne i organizacyjne, by zapobiec utracie, nadużywaniu lub zmianom informacji osobowych.

Będziemy przechowywać wszystkie informacje osobowe na naszych zabezpieczonych (hasłem i zaporą sieciową) serwerach. Transakcje elektroniczne przeprowadzane przez użytkownika dla serwisu lub otrzymywane od serwisu będą szyfrowane za pomocą technologii SSL.

Oczywiście transmisja danych przez internet jest z natury niezabezpieczona i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych przez internet.


(7) Zmiany polityki

Możemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności, umieszczając nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zapoznawać się z wszelkimi zmianami.

O zmianach polityki prywatności możemy również powiadamiać pocztą elektroniczną.


(8) Prawa użytkownika

Użytkownik może zwrócić się do nas o przekazanie wszelkich informacji osobowych, które posiadamy na jego temat. Takie informacje zostaną przekazane pod warunkiem:

(a) dostarczenia dowodu tożsamości użytkownika (w tym celu zwykle akceptujemy fotokopię paszportu użytkownika poświadczoną przez notariusza lub bank wraz z kopią rachunku za media, wskazującą aktualny adres użytkownika).

Możemy odmówić przekazania takich informacji w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie jego informacji osobowych do celów marketingowych, wysyłając do nas e-mail. W praktyce użytkownik zwykle udziela uprzedniej wyraźnej zgody na wykorzystywanie przez nas jego informacji osobowych do celów marketingowych albo dajemy możliwość wycofania zgody na wykorzystywanie jego informacji osobowych do celów marketingowych.

Serwis zawiera linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani za praktyki zewnętrznych stron internetowych.

(9) Aktualizowanie informacji

Prosimy o poinformowanie nas, jeżeli posiadane przez nas informacje osobowe o użytkowniku wymagają korekty albo aktualizacji.


(10) Kontakt

W przypadku pytań, dotyczących polityki prywatności lub traktowania przez nas informacji osobowych o użytkowniku prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Inspektor ochrony danych
Kenwood Ltd
1-3 New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH