Veiligheidsinformatie

KENWOOD BLENDER

Model Blend-X PRO BLM800, type BLM80

Een aantal blenders dat tussen oktober 2014 en oktober 2015 is verkocht, kan gedurende de levensduur onder zeer zware belasting defect raken.

Door dit defect kan het mes afbreken, met mogelijke snijwonden of gevaar voor inslikken tot gevolg.

Heeft u een BLEND-X Pro BLM800 (alléén type BLM80) in bezit? Volg dan de volgende procedure om vast te stellen of uw apparaat in de risicogroep valt.

1. Controleer het type en noteer de datumcode. Deze kunt u vinden op het typeplaatje aan de onderzijde van het product.

Als uw apparaat van het type BLM80 een datumcode heeft tussen 14x01 en 15x22, waarbij 'x' een letter is (bijv. 14S52), kan het in de risicogroep vallen. Ga verder naar het volgende punt.

2. Controleer of de blendermessen de onderstaande met laser geëtste identificatie bevatten:

Hebt u NEE gekozen? Dan valt uw product in de risicogroep.

Valt uw product in de risicogroep, stop dan met het gebruik  
en neem contact met ons op voor meer informatie en om een gratis vervangend onderdeel te ontvangen.

Hebt u vrienden of familie die een BLEND-X PRO BLM800 type BLM80 bezitten? Stel hen dan op de hoogte van deze veiligheidswaarschuwing en vraag hen om contact met ons op te nemen.

Dank u voor uw medewerking en onze excuses voor het ongemak.

Deze vrijwillige terugroepactie is in 2015 gestart.