Privacybeleid en disclaimer

Wij zijn toegewijd om de privacy van onze websitebezoekers te bewaken. In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van onze website en het akkoord gaan met dit privacybeleid, stemt u ermee in dat deze website cookies gebruikt welke in overeenstemming zijn met dit beleid.

(1) Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

(a) informatie over uw computer en uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP adres, geografische locatie, type browser en versie, operating system, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, aantal pageviews en website navigatie);

(b) informatie die u aan ons verstrekt met als doel het registreren bij ons;

(c) informatie die u aan ons verstrekt met als doel de inschrijving voor website services, e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven;

(d) andersoortige informatie die u vrijwillig naar ons stuurt; en

(e) overige informatie.


(2) Cookies

Een cookie bestaat uit een stukje tekst dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en opgeslagen wordt door de browser. Deze informatie wordt vervolgens, elke keer dat de browser een pagina opvraagt ​​van de server, teruggestuurd naar de server. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen. We gebruiken "session" cookies op deze website. We gebruiken deze session cookies om: u te volgen gedurende uw bezoek aan onze site; en overige toepassingen.

Session cookies zullen worden verwijderd van uw computer wanneer u uw browers afsluit.

Hardnekkige cookies zullen worden opgeslagen op uw computer tot deze worden verwijderd of tot ze een bepaalde vervaldatum bereiken.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische gegevens en overige informatie over de website door het gebruik van cookies, welke zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker. De informatie die wordt gegenereerd in relatie tot onze website wordt gebruikt om rapporten te creëren over het gebruik van de website. Google slaat deze informatie op. Google's Privacybeleid is beschikbaar via: http://www.google.com/privacypolicy.html

 


(3) Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt via deze website zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld of op relevante delen van de website.

 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor:

(a) het beheer van de website;

(b) verbeteren van uw browse-ervaring door het personaliseren van de website;

(c) het toesturen van algemene (niet-marketing) commerciële communicatie;

(d) het toesturen van e-mailberichten die u specifiek heeft gevraagd;

(e) het toesturen van onze nieuwsbrief en overige marketing communicatie met betrekking tot ons bedrijf of bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat van belang kan zijn om u per post of, wanneer u hiertoe specifiek toestemming heeft gegeven, via e-mail of soortgelijke technologieën. (u kunt ons op ieder moment informeren wanneer u geen marketing communicatie meer van ons wenst te ontvangen)

 

(f) het vertrekken van statistische gegevens over onze gebruikers aan derden - deze informatie zal echter niet worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren;

 

(g) het behandelen van aanvragen en klachten die door (of over) u zijn ingediend gerelateerd aan deze website;

en (h) andere toepassingen.

Wanneer u persoonlijke informatie aan ons verstrekt ter publicatie op onze website, zullen wij deze publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons heeft gegeven.

Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet delen met derden, die deze informatie zouden kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden.


(4) Informatieverschaffing

Wij kunnen informatie over u aan een van onze medewerkers, ambtenaren, agenten, leveranciers of onderaannemers verschaffen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verschaffen;

(a) in de mate dat we verplicht zijn om dit te doen volgens de wet;

(b) in relatie tot een gerechtelijke procedure of toekomstige juridische procedures;

(c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

(d) aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa dat wij willen (of overwegen te) verkopen; en

(e) aan elke persoon, waarvan zeer aannemelijk is dat deze persoon betrekking heeft tot een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit, voorde bekendmaking van persoonlijke informatie waarbij, naar onze mening, een dergelijke rechterbank of autoriteit redelijkerwijs kan verzoeken om de openbaarmaking van die persoonlijke informatie.

Behoudens het bepaalde in dit privacybeleid, zullen wij uw gegevens niet aan derden.

 


(5) Internationale dataoverdracht

Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn, om ons in staat stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie die u verstrekt kan worden overgedragen naar landen (waaronder de Verenigde Staten, Japan, (overige landen) die niet beschikken over wetgeving inzake gegevensbescherming gelijkwaardig aan die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte.

Daarnaast zal persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op de website worden gepubliceerd op het internet en beschikbaar zijn, via het internet, over de hele wereld. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met overdrachten van persoonlijke informatie zoals omschreven in dit privacybeleid.


(6) Beveiliging van uw persoonlijke informatie

We zullen redelijkerwijs technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Wij slaan alle persoonlijke informatie die u ons verschaft op, op onze beveiligde (wachtwoord- en firewall-beschermde) servers. Alle elektronische transacties die u levert aan of ontvangt van ons zal worden gecodeerd met SSL-technologie.

Uiteraard is de dataoverdracht via het internet inherent onveilig, en we kunnen niet instaan ​​voor de veiligheid van de gegevens die via internet worden overgedragen.


(7) Beleidswijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd vernieuwen door het plaatsen van een nieuwere versie op onze website. U dient deze pagina af en toe te lezen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

We kunnen u ook via e-mail op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid.


(8) Uw rechten

U kunt ons de opdracht geven om u te voorzien van persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen. Het verstrekken van deze informatie zal worden onderworpen aan:

(a) de levering van deugdelijke bewijsstukken van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal akkoord gaan met een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een advocaat of een bank, plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).

We kunnen beslissen dergelijke persoonlijke gegevens te onthouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt ons instrueren om uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden, door het sturen van een email naar ons. In de praktijk zult u meestal, of uitdrukkelijk akkoord moeten gaan voorafgaand aan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of u de mogelijkheid te bieden van een opt-out voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de activiteiten van websites van derden.

(9) Aanpassen van informatie

Wij verzoeken u ons te laten weten als uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.


(10) Disclaimer

De ter beschikking gestelde informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en regelmatig geüpdatet. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend ten aanzien van de correctheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website. Dit geldt in het bijzonder voor alle links naar en van andere websites, die direct ofwel indirect zijn verkregen. Kenwood behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging.

Het overnemen van documenten, teksten, afbeeldingen en/of andere inhoud, beschikbaar op de site, is enkel toegelaten voor informatiedoeleinden, voor persoonlijk of privégebruik. Andere reproducties of gebruik van kopieën voor andere gebruiksdoeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij dit vooraf schriftelijk is toegekend door Kenwood Belgium.

De informatie op deze site is beschermd door copyright.


(11) Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons een bericht te sturen per e-mail of per post.

Kenwood Belgium
Generaal de Wittelaan 17A/1
2800 Mechelen