Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

1. Ved å sende inn bildet ditt til konkurransen Kenwood Chef Sense™ samtykker du i disse betingelsene og vilkårene, sammen med alle andre eventuelle relevante betingelser og vilkår for eventuelle tredjeparter.

2. Konkurransen Kenwood Chef Sense™ er kun åpen for deltakere over 18 år, med unntak for ansatte hos Kenwood Ltd, deres nærmeste familie og eventuelle andre som er knyttet til den relevante kampanjen. Bevis på at man har lov til å være med i konkurransen må fremvises på forespørsel. Alle innsendinger som ikke tilfredsstiller kriteriene vil bli diskvalifisert.

3. Premiene vil deles ut hver tredje måned (se artikkel 6 under). Ingen kan delta i konkurransen mer enn en gang i løpet av en tremåneders periode.

4. Kenwood Ltd er ikke ansvarlig overfor noen bidragsyter eller vinner og kan heller ikke anses for å ha brutt kontrakten grunnet forsinkelser eller manglende gjennomføring av plikter i tilknytning til denne konkurransen, hvis denne forsinkelsen eller manglende overholdelsen lå utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, alle eventuelle forsinkelser eller feil som skyldes poststreik, problemer med internettleverandører, flyforsinkelser, kansellering av flyavganger, streik, krig sivil ulydighet eller naturkatastrofer.

5. Alle eventuelle personopplysninger som oppgis vil utelukkende bli brukt i henhold til gjeldende personvernlovgivning i EU og personvernpolitikken til Kenwood Ltd. All innsendt informasjon må være personlig og knyttet spesielt til innsenderen. All eventuell informasjon eler materiale som sendes inn til Kenwood Ltd må være sann og ikke krenke åndsverksloven, personvernlovgivning eller eventuelle andre rettigheter til noen tredjepart, og må ikke inneholde noe som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, upassende, krenkende eller truende. Kenwood Ltd forbeholder seg retten, men ikke plikten til, å kontrollere, filtrere og/eller overvåke innsendt informasjon og til å redigere, nekte å distribuere eller fjerne slik informasjon.

6. Konkurransen løper fra 08/09/14 til 31/08/15 og er delt inn i fire 3-måneders perioder:
- 08/09/2014 – 08/12/2014
- 09/12/2014 – 09/09/2015
- 10/03/2015 – 10/06/2015
- 11/06/2015 – 31/08/2015

7. Kvalifiserte bidrag er de bidrag som tilfredsstiller alle innsendingsbetingelsene, som har lastet opp et bilde av sitt favoritt bake- eller matlagingsøyeblikk eller oppskrifter til sin egen Pinterest-konto og har merket dette med korrekt hashtag #kenwoodchefsense. Kenwood Ltd forbeholder seg retten til å reprodusere bildene av vinnere etter sitt forgodtbefinnende, og kan også gjengi alle eventuelle andre opplastede bilder, etter å ha innhentet tillatelse fra innsenderen.

8. Sluttdato for innsending er midnatt 31. august 2015.

9. Vi påtar oss ikke noe ansvar for mottatte innsendinger og bevis på innsendt e-post vil ikke bli godtatt som innsendingsbevis eller kvittering. Ingen bidrag sendt inn av agenter, sendt inn samlet eller av tredjeparter vil bli godkjent.

10. Hvis det skulle oppstå tvist om disse betingelsene, resultatene eller eventuelle andre spørsmål knytte til Kenwood Ltd's kampanje, vil alltid, selv om arrangøren vil gjøre sitt ytterste for å komme til enighet, Kenwood Ltd's beslutning være endelig, og selskapet vil ikke gå inn i noen videre korrespondanse eller diskusjon.

11. Kenwood Ltd forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å: (a) diskvalifisere eventuelle deltakere hvis bidrag strider med innholdet i disse betingelsene eller med hensikten i denne kampanjen, og til å erklære ugyldige noen eller alle deres krav eller bidrag basert på slik oppførsel, (b) å legge til eller avstå fra noen av disse vilkårene eller andre etter rimelig forvarsel, og/eller (c) til å avlyse kampanjen eller deler av kampanjen når som helst ved eventuelle forhold som ligger utenfor Kenwood Ltd's kontroll.

12. Kenwood Ltd kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer eller tekniske funksjonsproblemer ved online datasystemers, servere, eller internettleverandører, datautstyr, programvarefeil på e-post eller noen anledning der et bidrag ikke kommer fram på grunn av tekniske problemer eller trafikk på internett, eller på en nettside, eller en kombinasjon av disse, inkludert eventuelle skader på en bidragsyter eller noen annens datamaskin knyttet til eller som følge av deltakelse i eller nedlasting av noen materialer i forbindelse med kampanjen.

Premier

1. Premien for hvert vinnerbilde er en Kenwood Chef Sense™ kjøkkenmaskin, modellnummer KVC5000T til en verdi av €500. Det vil være fire vinnerbilder i løpet av konkurransen, med ett valgt av juryen hver tredje måned så lenge konkurransen varer. Vinnerbildene vil bli valgt av tre dommere fra markedsføringsavdelingen hos Kenwood International, på bakgrunn av deres originalitet, kvalitet og kjøkkensceneinnhold.

2. Premien kan ikke overføres til andre eller videreselges, og er underlagt tilgjengelighet. Kenwood Ltd forbeholder seg retten til å etter eget forgodtbefinnende bytte ut eventuelle gaver eller premier med en annen gave eller premie av samme verdi. Det er ikke noe kontantalternativ. Prisvinnere vil bli varslet via en kommentar på bidraget fra den offisielle Kenwood Pinterest-kontoen, og når vinneren har gjort krav på premien, som inkluderer levering, vil denne bli sendt til vinnerens oppgitte adresse innen 28 dager etter at adressen har blitt gitt til Kenwoods representanter gjennom Pinterest meldingsapplikasjon.

3. Hvis vinneren ikke gjør krav på en gave, premie eller eventuelle andre kampanjeartikler innen seks måneder etter at vinneren har blitt varslet eller den måten som er spesifisert i den aktuelle kampanjen, vil ugyldiggjøre alle krav.

4. Kenwood Ltd kan ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader, tap eller skuffelser som måtte oppstå som følge av bidrag sendt inn til kampanjen, eller som følge av mottak av noen premie.

5. Vinnerens detaljer kan fås i en periode på innen seks uker etter at vinneren er annonsert, ved å sende en SAE til Kenwood Chef Sense™ -konkurransen på arrangørens adresse under:
Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

6. Betingelsene og vilkårene for Chef Sense er tilgjengelig online på Kenwoodworlds nettside (http://www.kenwoodworld.com/nb-no/chef-sense/chef-sense-competition-terms-conditions).

7. Vennligst send alle eventuelle spørsmål om Kenwood Chef Sense™-konkurransen til: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

Arrangør; Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

30/10/14