Használati feltételek


1. BEVEZETÉS

Jelen feltételek meghatározzák e weboldal, valamint a Kenwood Limited minden más, e feltételekre hivatkozó weboldalának (a továbbiakban "oldal") használati feltételeit, és azok bármilyen használata előtt javasolt e feltételeket figyelmesen áttanulmányozni. A feltételek egyaránt vonatkoznak az oldal meglátogatására és használatára, valamint az oldal által kínált információkra (beleértve, ám nem kizárólag a szöveges részeket, grafikai anyagokat, fényképeket, ábrákat, hanganyagokat, illusztrációkat és szoftvereket) és szolgáltatásokra (együttesen „tartalom“). Az oldal meglátogatásával és használatával Ön maradéktalanul elfogadja a jelen feltételeket, kivéve a jelen oldalra, Internetre és/vagy globális internetes hálózatra vonatkozó más egyéb törvényeket és előírásokat. Amennyiben e feltételekkel nem ért maradéktalanul egyet, kérjük hagyja el az oldalt, és fejezze be a használatát.


2. AZ OLDALRA, ILLETVE ANNAK TARTALMÁRA VONATKOZÓ TULAJDONJOGOK

Az oldalt tulajdonosa és üzemeltetője a Kenwood Limited. A társaságot 872044 cégjegyzéki számon Angliában és Walesben jegyezték be, a székhelye New Lane, Havant, PO9 2NH, Anglia.

Jelen oldal minden tartalma, valamint a rajta szereplő mindennemű tartalom a Kenwood Limited („Kenwood“) cég vagy társult cégei ("Kenwood csoport"), azok licencszolgáltatói és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezi. Az oldal minden szempontból, beleértve, ám nem kizárólag, az általános designt és tartalmat is, üzleti szabályozás, szerzői jogok, erkölcsi jogok, design jogok (akár levédett, akár nem levédett designról van szó), valamint a szellemi jogokra vonatkozó egyéb törvények védelmét élvezi. A Kenwood csoporttal kötött kizárólagos jóváhagyási vagy más vonatkozó megállapodás nélkül tilos az oldal bármely részét vagy tartalmát másolni vagy bármilyen más módon kiemelni, és az oldal, a tartalom, illetve minden kapcsolódó jog a Kenwood csoport érintett tagjának, vagy annak licencszolgáltatóinak kizárólagos tulajdonában marad.


3. SZERZŐI JOGOK

Minden tartalom szerzői jogainak tulajdonosa a Kenwood csoport. Amennyiben az oldalon nem szerepel kifejezetten másként feltüntetve, az oldalon elhelyezett dokumentumokat, audio és video anyagokat kizárólag informatív és nem üzleti céllal tekintheti meg, játszhatja le, nyomtathatja ki és töltheti le. Tilos az anyagokba bármilyen módon beavatkozni, átalakítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, sokszorosítani, közzétenni, rájuk vonatkozó licenceket kiadni, belőlük következő anyagokat készíteni, illetve a tartalom bármely részét konvertálni vagy értékesíteni. A szerzői jogokra vonatkozó törvényi szabályozás alapján kifejezett engedély nélküli tilos a tartalmat a Kenwood kifejezett előzetes engedélye nélkül újra használni, miközben ez a használatra vonatkozó tiltás a tartalom bármely részének használatára vonatkozik bármilyen más weboldalon vagy számítógépes hálózati környezetben. Tilos eltávolítani bármilyen szerzői jogokra, védjegyre vagy tulajdonjogra utaló figyelmeztetést eltávolítani az oldalról.

Amennyiben az oldalról szoftvert tölt le (beleértve, ám nem kizárólag a képernyőkímélőket, ikonokat, videókat és egyéb anyagokat), a Kenwood licencjogot ad át e szoftverre - beleértve minden e szoftverben található vagy általa előállított fájlt vagy megjelenítést - illetve a szoftver kísérőadataira vonatkozóan (együtt „szoftver“), miközben a Kenwood jogai e szoftverre vonatkozóan teljesek és maradéktalanok, beleértve az általa tartalmazott szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat is. Az Ön tulajdonjogai a szoftver rögzítésére szolgáló médiumra vonatkoznak, és tilos a szoftvert újraterjeszteni, forgalmazni, részeire bontani, újraszerkeszteni, lebontani és más módon értelmezhető formátumra redukálni.

 

4. VÉDJEGYEK

Amennyiben nem került másként feltüntetésre, a Kenwood oldalán használt minden védjegy és üzleti név a Kenwood csoport regisztrált védjegye vagy üzleti neve. A Kenwood előzetes kifejezett jóváhagyása nélkül tilos bármilyen módon használni, másolni, sokszorosítani, újra közzétenni, felvenni, kihelyezni, továbbítani, forgalmazni vagy módosítani a Kenwood csoport védjegyeit, beleértve azokat, amelyek bármilyen más weboldalon vagy számítógépes környezetben, bármilyen típusú hirdetésben vagy reklámanyagban találhatók.

5. A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSE

Az oldalt és tartalmát "ahogy van", mindennemű kifejezett vagy implicit jótállás nélkül nyújtjuk, beleértve, ám nem kizárólag az implicit minőségi jótállásokat, az adott célra való alkalmasságot és a törvény által megengedett maximális terjedelmű sértetlenséget is. Az oldal tartalma kizárólag általános információnak tekintendő, és nem jelent semmilyen ajánlást.

A Kenwood nem biztosítja és nem garantálja, hogy az oldal tartalma pontos, teljes, hibátlan, aktuális, sem az oldalhoz való zavartalan hozzáférést, vagy hogy az oldalon felmerülő bármilyen hiba kijavításra kerül, illetve hogy az oldal vagy annak  kiszolgáló szervere nem tartalmaz semmilyen vírust vagy más káros tartalmat. Ezen kívül a Kenwood nem nyújt semmilyen biztosítékot sem garanciát az oldal használatára és/vagy tartalmára vonatkozó helyességgel, pontossággal, arányossággal, hasznossággal, aktualitással, megbízhatósággal stb. kapcsolatosan, éspedig minden egyes esetben a törvény által megengedett maximális mértértékben.

A Kenwood fenn tartja a jogot az oldal leállítására, visszavonására vagy tartalmának, illetve annak egy részének módosítására, éspedig bármikor, figyelmeztetés és bármilyen kötelezettség létrejötte nélkül.


6. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

Az oldalt minden felhasználó a saját kockázatára használja. A Kenwood csoport semelyik tagja, sem annak dolgozói, vezető beosztású munkatársai, képviselői, vagy az oldal létrehozásában, közzétételében részt vevő egyéb személyek nem felelnek semmilyen veszteségekért vagy károkért, éspedig beleértve, ám nem kizárólag a közvetlen, közvetett, különleges vagy utólagos károkat is, legyenek összefüggésben szerződéssel, vétséggel (beleértve a hanyagságot is) vagy mással.

A Kenwood csoport tudomásul veszi, hogy e feltételek között semmi nem zárja ki és nem korlátozza a felelősségét, amennyiben a hanyagsága vagy tisztességtelen hozzáállása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezetne.

7. HIVATKOZÁSOK MÁS OLDALAKRA

Az oldalon szereplő hivatkozások hozzáférést kínálnak a Kenwood csoport ellenőrzésén kívül eső weboldalakhoz. Az ilyen hivatkozások feltüntetésére azért kerül sor, mert a felhasználók érdeklődésére tarthatnak igényt, illetve esetenként harmadik személyek által nyújtott kiegészítő termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kínálhatnak hozzáférést. A Kenwood nem felel mindezen oldalak tartalmáért, vagy tartalmuk változásáért. Az oldalakat minden felhasználó a saját kockázatára látogatja, miközben tudatában van annak, hogy más oldalak cookies-t alkalmazhatnak, adatokat gyűjthetnek, vagy személyi adatokat kérhetnek, ezért ajánljuk mindezen oldalak használatba vétele előtt leellenőrizni a használatukra vonatkozó feltételeket, illetve a személyi adatok védelmére vonatkozó alapelveiket.


8. VISSZAÉLÉS AZ OLDALLAL

Tilos az oldalt bármilyen olyan anyag kihelyezésére vagy továbbítására használni, amely sértő, veszélyes, hamis, megtévesztő, megbotránkoztató, becsmérlő, támadó, obszcén, pornográf, diszkrimináló, illegális, valamint bármilyen más olyan anyagot kihelyezni vagy továbbítani, amely bűncselekményként értékelhető viselkedésként, vagy annak támogatásaként értékelhető ki, vagy amely bármely fél jogait sértheti, illetve amely bármilyen más módot polgárjogi felelősségre vonáshoz vezethet, vagy más módon sértheti a törvényt. Egyben tilos az oldalt hirdetésre vagy üzleti céllal használni.


9. LETILTÁS – A FELHASZNÁLÓ RÉSZVÉTELE

A Kenwood lehetővé teheti az egyes felhasználók által létrehozott tartalom más személyek általi megtekintését, illetve annak terjesztését is, például elektronikus tájékoztatók vagy képeslapok más személyeknek történő megküldésével. Ilyen szolgáltatások használata esetén a felhasználó egyetért azzal, hogy a Kenwood kizárólag passzív információterjesztési csatornaként lép fel, és nem felel a felhasználók által létrehozott anyagokért és tartalmakért.
A Kenwood fenn tartja a jogot, hogy saját belátása szerint blokkoljon vagy eltávolítson minden olyan anyagot és tartalmat, amely nincs összhangban a jelen feltételekkel, vagy a Kenwood számára bármilyen más módon elfogadhatatlanok.


10. KISKORÚ FELHASZNÁLÓL

Amennyiben a felhasználó nem töltötte be a 16. életévét, szülője vagy gyámja engedélyét kell kérnie, mielőtt:

- e-mailt küldene az oldalra, vagy bármilyen tartalmú e-mail megküldését kérné;
- bármilyen információkat küldene nekünk;
- részt venne bármilyen olyan nyereményjátékban vagy versenyben, amely információkat kér tőle, vagy nyereményt ígér.

Az oldal, vagy az általa kínált bármilyen szolgáltatások igénybe vételével a kiskorú felhasználó igazolja, hogy megkapta a szülő vagy a gyám erre vonatkozó jóváhagyását.


11. KÉRETLEN AJÁNLATOK

Amennyiben nem került kifejezetten másként megállapításra, a Kenwood jelen oldalon keresztül nem fogad semmilyen kéretlen ajánlatot.

12. REFERENCIÁK

Az oldalon szereplő referencia nyilatkozatokat a Kenwood az ügyfeleitől kapott levelekből, e-mailekből és telefonbeszélgetésekből választotta ki.


13. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen feltételek irányadó joga az angol jog, és a felek ezúton alávetik magukat az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságának. Amennyiben e feltételek bármely része érvénytelenné válna, e tény nincs kihatással a fennmaradó rendelkezések érvényességére és végrehajthatóságára.