Politika o povjerljivosti podataka

TKO SMO MI

Zaštitu osobnih podataka trećih strana u svom posjedu, Grupa De’Longhi smatra vrlo važnom. Pri obavljanju svoje poslovne djelatnosti, Grupa je posvećena zaštiti privatnosti spomenutih trećih strana, kao i svojih kupaca, ali se ne ograničava samo na njih, pri čemu ona posebnu pažnju pridaje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka svojih komitenata.

De'Longhi Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu „De'Longhi“ ili „Društvo“), u skladu s člankom 13 GDPR 679/2016, u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka koji se prikupljaju ovim web stranicama / app / tijekom telefonskih poziva infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com, obavješćuje vas o sljedećem:

 

KOJI SE OSOBNI PODACI SMIJU PRIKUPLJATI

Smiju se prikupljati naredne kategorije vaših osobnih podataka:

 • Kontaktne podatke – informacije o vašem imenu, mjestu i datumu rođenja, poreznom broju, adresi, telefonskom broju, broju mobilnog telefona, adresi e-pošte;
 • Interesima – informacije koje ste dali u pogledu oblasti vašeg interesiranja, primjerice za proizvode koje nalazite zanimljivim;
 • Ostale osobne podatke – informacije koje ste dali u vezi vašeg datuma rođenja, školske spreme, profesionalnog stanja;
 • O korištenju web stranica – informacija o načinu korištenja web stranica, kako otvarate ili preusmjeravate vaša priopćenja, skupa s informacijom koja se prikuplja putem cookies-kolačića (ovdje možete proučiti našu Politiku kolačićakojom se propisuju pojedinosti o njihovom korištenju).

 

NAČIN PRIKUPLJANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

De’Longhi prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u sljedećim situacijama:

 • ako se registrirate na našoj web stranici / downloadate našu App za korištenje svih funkcija web stranice;
 • ako s nama stupite u vezu radi pružanja post-prodajnih usluga;
 • ako odgovarate na naše aktivnosti marketinga, na primjer kada popunite karticu s odgovorima ili pošaljete vaše osobne podatke preko mreže na neku od naših internet stranica (označava kupac);
 • ako neka druga Društva iz Grupe, kao i naši poslovni partneri na dozvoljen način dostave podatke o vama.

Ako dajete osobne podatke u ime drugih, morati se pobrinuti da prvo proučite ovu Politiku privatnosti.

Ljubazno molimo da nam pomognete u održavanju ažuriranosti vaših osobnih podataka, tako što ćete nas obavještavati o svakoj promjeni. Svaka promjena adrese mora se bez odgode dojaviti Društvu De’Longhi kako bi se izbjegli problemi s uporabom naših usluga.

 

NAMJENE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Obrada osobnih podataka mora svoje opravdanje imati na zakonskoj osnovi proistekloj iz postojećih propisa o zaštiti podataka, kako je izloženo u nastavku teksta.

a) Uspostava i provođenje ugovorne obveze i obveza koje rezultiraju time, uključivo i s priopćenjima u vezi s uslugama (primjerice, s post-prodajnim uslugama)

De’Longhi može obrađivati vaše Osobne podatke kako bi uspostavio i realizirao ugovorni odnos radi pružanja traženih usluga, ili radi odgovaranja na izvješća ili pritužbe.

De’Longhi također može koristiti vaše kontaktne detalje, posebice vašu adresu e-pošte, kako bi vam dostavljao informacije o uslugama.

Pravne osnove za obradu su: provedba određenog ugovora.

Davanje podataka je obvezatno i služi nam za upravljanje ugovornim odnosom. Bez vaših podataka, nećemo biti u stanju realizirati ugovor.

b) Operativno upravljanje i s njime usko povezane svrhe, za pristupanje web stranici i posebice, sigurnim zonama.

De’Longhi prikuplja vaše Kontaktne podatke i one o Korištenju web stranica kako bi vam omogućio pristup vašoj Osobnoj zoni gdje možete: (i) iz vaše Osobne zone iskrcati svu dokumentaciju za kupljene usluge; (ii) aktivirati sve druge zahtjeve koje ste uradili preko web stranica.

Pravne osnove za obradu su: provedba određenog ugovora.

Davanje podataka je obvezatno i služi nam za odgovaranje na vaše upite. Bez vaših podataka, nećemo biti u stanju nastaviti s tom zadaćom.

c) Ankete o Zadovoljstvu kupca (označava kupac)

De’Longhi vaše Kontaktne detalje može koristiti radi izrade anketa u cilju da izmjeri zadovoljstvo kupca povodom pružene usluge.

Pravne osnove za obradu su: privola - izostanak privole ni na koji način ne utječe na ugovorni odnos.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku tako što nas kontaktirate putem sljedeće poveznice - infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

d) Marketing za zadovoljenje vaših potreba ili da vas informiramo o promidžbama, sve to također na bazi vaših preferenci (također smo unijeli i profiliran marketing)

De’Longhi može obrađivati vaše Kontaktne detalje za svrhe marketinga i oglašavanja, za informiranje o kampanjama promidžbene prodaje putem automatiziranih sredstava kontaktiranja (e-pošte, SMS i drugih sredstava masovne komunikacije, itd.) i putem klasičnih metoda kontaktiranja (pr. telefonski) kao što su istraživanje tržišta i statističke ankete, ako nam date privolu u okvirima izjave o privoli

De’Longhi može također obrađivati vaše Kontaktne podatke, interese i Ostale osobne podatke, kako bi vam slao reklamne poruke bazirane na specifičnom profilu kupca, zasnovanom na vašim osobnim preferencama i interesima, ako nam date posebnu privolu za tu konkretnu svrhu.

Pravne osnove za obradu su: privola - izostanak privole ni na koji način ne utječe na ugovorni odnos.

Svoju privolu možete u svakom trenutku povući infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

e) Udovoljavanje zahtjevima javnih tijela radi ispunjenja zakonskih obveza

De Longhi prikuplja vaše osobne podatke kako bi udovoljio zakonskim obvezama.

Pravne osnove za obradu su: zakonske obveze koje Društvo mora ispuniti.

NAČIN SIGURNOSNE POHRANE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Društvo se služi širokim opsegom sigurnosnih mjera za poboljšanje zaštite i održanje sigurnosti, očuvanosti i dostupnosti vaših osobnih podataka.

Svi se vaši osobni podaci čuvaju na našim sigurnim poslužiteljima (i na sigurnim papirnim kopijama) ili na onima kod naših dobavljača ili komercijalnih partnera, te im se može pristupati i koristiti ih u skladu s našim standardima i našoj politici sigurnosti (ili u skladu s istovrijednim standardima za naše dobavljače ili komercijalne partnere).

Naše sigurnosne mjere obuhvaćaju:

 • stroga ograničenja pristupa vašim osobnim podacima, na bazi neophodnosti i isključivo u priopćene svrhe;
 • ograđivanje sigurnosnih sustava kako bi se spriječio neovlašteni vanjski pristup;
 • neprestani nadzor nad pristupom IT sustavima kako bi se identificirala i zaustavila zloporaba osobnih podataka;
 • praćenje pristupa vašim osobnim podacima, koje provodi interno osoblje, te provjera svrhe predmetnoga pristupa;
 • uporaba kriptografskih sredstava po tehnologiji Secure Socket Layer (SSL) za transakcije na našim internet stranicama na kojima se zahtjeva unos osobnih podataka.

Tamo gdje smo vam pružili (ili ste pak vi odabrali) lozinku za dozvolu pristupa našim internet stranicama, aplikacijama ili uslugama, odgovorni ste za čuvanje tajnosti lozinke i poštivanje svih drugih sigurnosnih procedura o kojima vas budemo izvještavali. Molimo da ne razmjenjujete svoju lozinku ni sa kime.

TRAJANJE POHRANE VAŠIH PODATAKA

Mi ćemo vaše osobne podatke držati samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha za koje su oni prikupljeni, te za sve druge ovisne i zakonite svrhe. Stoga, ako se vaši podaci obrađuju za dvije različite namjene, podatke ćemo držati sve dok se ne postigne svrha koja zahtjeva dulje vremena za realizaciju. Međutim, obustavit ćemo postupak obrade osobnih podataka za one namjene kod kojih je istekao period čuvanja.

Pristup vašim osobnim podacima ograničavamo isključivo na pojedince koji se njima moraju služiti u odgovarajuće svrhe.

Kada se vaši osobni podaci više ne budu tražili, ili kada nema bilo kakvih daljnjih zakonskih preduvjeta za njihovo držanje, oni će biti nepovratno pretvoreni u anonimne(i kao takvi, mogu biti sačuvani) ili na siguran način uništeni.

Vremenski rok držanja za gore opisane različite namjene, navodi se u nastavku teksta:

a) Udovoljavanje zakonskim obvezama: podaci obrađivani radi udovoljavanja bilo kakvoj ugovornoj obvezi, mogu se držati za period trajanja ugovora i u svakom slučaju ne dulje od sljedećih 11 godina, kako bi se provjerila sva neriješena pitanja, kao i knjigovodstvena dokumentacija (pr. fakture).

b) Operativno upravljanje i s njime usko povezane svrhe za pristupanje web stranici: podaci obrađivani za ove namjene, mogu se držati u roku trajanja ugovora i, u svakom slučaju, ne dulje od narednih 10 godina.

c) Ankete o Zadovoljstvu kupca: podaci obrađivani za ove namjene, mogu se držati na rok od 24 mjeseca od datuma kada ste dali svoju privolu u te svrhe (osim ako niste odrekli primanje daljnjih priopćenja).

d) U svrhe marketinga, zaključno s profiliranim marketingom: podaci obrađivani za ove namjene, mogu se držati na rok od 24 mjeseca od datuma kada ste dali svoju privolu u te svrhe (osim ako niste odrekli primanje daljnjih priopćenja); u svrhe profiliranoga marketinga, podaci će biti držani tijekom 12 mjeseci.

e) Za slučaj sporova: ukoliko se ukaže potrebnim da preuzmemo pravne mjere obrane, ili poduzmemo neke druge pravne radnje, ispostavimo tražbine protiv vas ili trećih strana, možemo držati osobne podatke koje smatramo logički potrebnim u te svrhe na vremenski rok potreban za ishođenje tražbine.

RAZMJENA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vašim podacima mogu pristupati propisno ovlašteni zaposlenici i naimenovani prema potrebi kao vanjski dobavljači kao obrađivači podataka, a koji nam pružaju podršku u vidu pružanja usluga.

Ostala društva iz DL Grupe mogu također pristupati vašim osobnim podacima u svrhe provođenja svoje djelatnosti i ishođenja gore spomenutih ciljeva. KONTAKTNI PODACI

Kontaktni podaci za De Longhi u svojstvu Voditelja obrade podataka, mogu se naći infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka, ljubazno molimo da stupite s nama u vezu putem: e-pošte infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.comi pritom zatražite Službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer- DPO) ili Upravitelja za privatnost (Privacy Manager).

VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRAVO DA PODNESETE PRITUŽBU NADZORNIM TIJELIMA

Pod određenim uvjetima, imate pravo zahtijevati:

 • pristup vašim osobnim podacima,
 • kopiju osobnih podataka koje ste nam dali ('prenosivost'),
 • dotjerivanje podatke u našem posjedu,
 • brisanje bilo kojeg podatka za koji više ne postoji zakonski preduvjet za obradu,
 • odreći obradu u svrhe izravnog marketinga,
 • opozvati svoju privolu u slučajevima gdje se obrada zasniva na privoli,
 • ograničiti način na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Ostvarivanje gornjih prava podleže izvjesnim iznimkama radi zaštite javnog interesa (pr. sprječavanja ili identificiranja zlodjela) i naših interesa (pr. čuvanja profesionalne tajne). Ukoliko želite ostvariti bilo koje od gornjih prava, provjerit ćemo da li na to imate pravo. Obično odgovaramo u roku od mjesec dana.

Nastojimo odgovoriti na sve pritužbe ili izvješća o korištenim metodama za obradu vaših podataka. Pri svemu tome i ako tako želite, vaše prigovore ili izvješća možete uputiti Tijelu nadležnom za zaštitu podataka, tako što ćete se poslužiti niže izloženim kontaktnim podacima:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

MARTIĆEVA ULICA 14

10 000 ZAGREB