Μεταλλικός Λαχανοκόπτης (για CHEF - MAJOR) AT340

KMX50 Kitchen Machine
  • Zoom In
  • Zoom Out