Εκκαθάριση με:

Χρώμα (2)

Boil dry protection (2)

Βάση ισχύος (2)

Καπάκι με πλήκτρο ανοίγματος (2)

Λαβή SurreGrip (2)

Υλικό σώματος (2)

Φίλτρο (1)

Χωρίς καλώδιο (2)

Εκκαθάριση όλων