Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Når du sender dit billede til konkurrencen Kenwood Chef Sense™, accepterer du disse vilkår og betingelser sammen med eventuelle andre vilkår og betingelser for relevante tredjeparter.

2. Konkurrencen Kenwood Chef Sense™ er begrænset til deltagere på 18 år eller derover. Medarbejdere hos Kenwood Ltd, deres nærmeste familie eller andre, som gennem deres arbejde er knyttet til den relevante kampagne, kan ikke deltage. Bevis for kvalificering skal forevises på anmodning. Alle deltagere, som ikke opfylder betingelserne, vil blive diskvalificerede.

3. Præmierne bliver uddelt hver tredje måned (se punkt 6 herunder). En person kan ikke deltage i konkurrencen mere end én gang inden for en periode på tre måneder.

4. Kenwood Ltd er ikke ansvarlig for nogen deltagere eller vindere og kan ikke holdes ansvarlig for kontraktbrud på grund af forsinket eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i forbindelse med denne konkurrence, hvis grunden til forsinkelsen eller den manglende opfyldelse lå udenfor Kenwoods Ltd's rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle forsinkelser eller fejl, som skyldes strejke hos postvæsenet, problemer med internetudbyderen, flyaflysninger, strejker, krig, borgerkrig eller naturkatastrofer.

5. Alle personlige data, som bliver indsendt til os, bliver brugt iht. den gældende EU-lovgivning om databeskyttelse og Kenwood Ltd's politik for privatlivets beskyttelse. Alle indsendte oplysninger skal være personlige og specifikke for deltageren. Oplysninger eller materiale sendt til Kenwood Ltd skal være sandt og må ikke krænke den intellektuelle ejendomsret, privatlivets fred eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart og må ikke indeholde noget, der er injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, usømmeligt, chikanerende eller truende. Kenwood Ltd forbeholder sig retten til, men har ikke pligt til, at screene, filtrere og/eller overvåge oplysninger samt redigere, afvise at distribuere eller fjerne sådanne oplysninger.

 6. Denne konkurrence gælder fra 8/9/2014 til 31/8/2015 og er delt op i fire perioder på 3 måneder: 

- 8/9/2014 – 8/12/2014
- 9/12/2014 – 9/03 /2015
- 10/3/2015 – 10/6/2015
- 11/6/2015 – 31/8/2015

7. Kvalificerede deltagere vil sige alle, som har opfyldt alle betingelser: Overført et foto af deres favoritkage eller øjeblik i køkkenet eller opskrifter til deres egen Pinterest-konto, og som har forsynet dette med det rigtige hashtag #kenwoodchefsense. Kenwood Ltd forbeholder sig retten til at reproducere enhver vinders billede efter eget skøn og kan reproducere alle andre overførte billeder efter at have indhentet tilladelse fra deltageren.

8. Sidste frist for tilmelding er 31. august 2015.

9. Vi påtager os intet ansvar for modtagne tilmeldinger, og e-mail accepteres ikke som bevis for levering eller modtagelse. Ingen ansøgninger vil blive accepteret fra agenter, i grupper eller fra tredjeparter.

10. I tilfælde af uenighed om disse vilkår, resultaterne eller andre spørgsmål vedrørende Kenwood Ltd's kampagne vil Kenwood Ltd's afgørelse være endelig, og ingen yderligere korrespondance eller diskussion vil blive indgået, selv om initiativtageren vil søge at bilægge tvister i mindelighed.

11. Kenwood Ltd forbeholder sig ret til efter rimeligt skøn: (a) at diskvalificere en deltager, hvis bidrag er i strid med hensigten med disse vilkår eller med kampagnen, og at erklære et hvilket som helst eller alle vedkommendes krav eller bidrag baseret på en sådan adfærd som ugyldige; (b) at tilføje eller at give afkald på et hvilket som helst af disse vilkår eller betingelser med rimeligt varsel; og/eller (c) at annullere kampagnen eller en del af den på et hvilket som helst tidspunkt i tilfælde af omstændigheder, som ligger uden for Kenwood Ltd's rimelige kontrol.

12. Kenwood Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tekniske fejl i computerbaserede onlinesystemer, servere eller udbydere, computerudstyr, softwarefejl for e-mail eller manglende bidrag, der ikke er modtaget på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på internettet eller på et hvilket som helst websted, eller en kombination heraf, herunder eventuelle skader på en deltagers eller en hvilken som helst anden persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller download af materiale i forbindelse med kampagnen.

Præmier

1. Præmien for hvert øjebliksbillede, der vinder, er en stående Kenwood Chef Sense™-køkkenmaskine, model nummer KVC5000T, til en værdi af € 500. Dommerne vil udvælge fire vinderbilleder i løbet af kampagnen, ét hver tredje måned, så længe kampagnen varer. Vinderbillederne bliver valgt af tre dommere fra Kenwoods internationale marketingsafdeling og vil blive valgt ud fra deres originalitet, kvalitet og køkkensceneindhold.

2. Præmierne kan ikke overdrages eller videresælges og er afhængige af tilgængelighed. Kenwood Ltd forbeholder sig retten til efter rimeligt skøn at erstatte en sådan gave, præmie eller genstand med en gave, præmie eller genstand af samme værdi. Det er ikke muligt at få præmien udbetalt i kontanter. Vindere vil få besked via en kommentar ved indtastning af pinkoden på den officielle Kenwood Pinterest-konto, og når der er blevet gjort krav på præmien, som omfatter levering, vil den blive sendt til vinderens adresse, som oplyses til Kenwoods repræsentanter gennem Pinterest-meddelelsesappen inden for 28 dage.

3. Hvis der ikke gøres krav på en gave, præmie eller et andet salgsfremmende element inden for seks måneder, efter vinderen er oplyst, eller på den måde, der er angivet for den pågældende kampagne, vil ethvert krav være ugyldigt.

4. Kenwood Ltd påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, tab eller skuffelse, som en deltager lider ved at deltage i kampagnen, eller som et resultat af accepten af en præmie.

5. Nærmere oplysninger om vinderne kan fås i en periode på seks uger efter annonceringen ved at sende en svarkuvert til konkurrencen Kenwood Chef Sense™ på arrangørens adresse nedenfor:
Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

6. Vilkår og betingelser for Chef Sense kan ses på Kenwoodworlds hjemmeside (http://http://www.kenwoodworld.com/da-dk/chef-sense/vilkar-og-betingelser).

7. Alle forespørgsler angående konkurrencen Kenwood Chef Sense™ bedes sendt til: Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

Arrangør; Kenwood Limited, 1 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, PO9 2NH, UK

30/10/14