MIXÉR KENWOOD

Model Blend-X PRO BLM800, typ BLM80

U některých mixérů prodávaných od října 2014 do června 2015 může v případě zvláště intenzivního zatížení v průběhu jejich životnosti dojít k defektu.

V jeho důsledku se může zlomit mixovací nůž, přičemž nastane riziko pořezání nebo spolknutí.

Pokud mixér BLEND-X PRO BLM800 (pouze typ BLM80) vlastníte, zjistěte níže uvedeným postupem, zda se vada týká i vašeho kusu.

1. Zkontrolujte typ a zapište si datový kód uvedený na typovém štítku umístěném vespod mixéru.

Je-li váš mixér typ BLM80 a má datový kód v rozmezí od 14x01 do 15x22, kde „x“ je písmeno (např. 14S52), může se ho problém týkat. V tom případě pokračujte dalším bodem.

2. Zkontrolujte, zda je na nožích mixéru uvedena laserem rytá značka jako na obrázku níže:

Pokud NE, problém se vašeho mixéru týká.

Pokud máte vadný kus, prosíme, přestaňte mixér používat 
a kontaktujte nás. Sdělíme vám další informace a bezplatně poskytneme náhradní díl.

Vlastní-li vaši příbuzní či přátelé mixér BLEND-X PRO BLM800, typ BLM80, upozorněte je na toto bezpečnostní varování a požádejte je, ať se s námi spojí.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci a omlouváme se za komplikace.

Tato dobrovolná výzva k výměně vadného produktu byla vydána v roce 2015.