ТЕСИ ООД е официален дистрибутор на уреди с марка Kenwood за България. Може да се свържете с нас по следният начин:

Централен офис

Телефон: +359 2 902 6666; +359 2 902 6600

Факс:  +359 2 902 6660 

София 1766, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2.1, ет.2,

E-mail: office@tesy.com

НОВИНИ, ИНИЦИАТИВИ И СПЕЦИАЛНИ ТЪРГОВСКИ ОФЕРТИ като маркирам съответното поле, аз разрешавам обработката на данните ми за контакт, за целите на маркетингови и рекламни цели, да бъда информиран/а за нови продукти, специални инициативи и промоционални оферти, чрез автоматизирани методи за връзка (имейл, СМС и други инструменти за масова комуникация и т.н.) и традиционни методи за контакт (например по телефона) Съгласието е незадължително: мога да отменя съгласието си по всяко време, като пиша на следния имейл адрес [office@tesy.com]
ПРОУЧВАНИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ като маркирам съответното поле, аз разрешавам обработката на данните ми за контакт чрез автоматизирани методи за връзка (имейл) и традиционни методи за контакт (например по телефона) за пазарни проучвания и проучвания за удовлетвореността на клиентите на продуктите и следпродажбено обслужване. Съгласието е незадължително: мога да отменя съгласието си по всяко време, като пиша на следния имейл адрес [office@tesy.com]
ПРОФИЛИРАНА КОМУНИКАЦИЯ като маркирам съответното поле, аз разрешавам обработката на данните ми за контакт, интереси (информацията, която сте предоставили относно области, които Ви интересуват, например продукти, които Ви интересуват) и други лични данни (информацията, която сте предоставили относно образование, професионален статус и т.н.), за да получавам рекламни съобщения въз основа на конкретен клиентски профил, съобразен с личните ми предпочитания и интереси. Съгласието е незадължително: мога да отменя съгласието си по всяко време, като пиша на следния имейл адрес [office@tesy.com]

Инструкции за експлоатация