Обслужване на клиенти и сервиз

В тази рубрика може да откриете телефони на наши сервизни бази към които може да се обърнете в случай на повреда или нужда от резервна част. Бихме искали да отбележим, че някои от резервните части се поръчват от производителя и доставката им може да отнеме до няколко седмици.

Kenwood България
TESY ООД 
София 1766
ж.к. София Парк
Бл. 16 В, ет.2  офис 2.1

Контакти

Ако се нуждаете от резервни части за закупен уред Kenwood може да се свържете с нашите сервизни центрове и да напарвите заявка.

 • Сервизен център Шумен

  Град: Шумен , ул. "Петър Берон" №46, тел. 054/ 802 675.
 • Сервизен център София

  Град: София, ул."Звъника" №11 - партер, тел. 02/ 95 817 96
 • Сервизен център Пловдив

  Град: Пловдив, ул."Константин Величков" №12, тел. 032/ 62 43 96
 • Сервизен Център Врна

  Град: Варна, ул. "проф.Константин Иречек" №1, тел. 052/ 60 38 15

Търси FAQ`s

Често задавани въпроси ще Ви помогнат да намерите полезна информация свързана с функциите и начина на работа на вашият продукт.

 • Къде се намира серийният номер на уреда (serial number)?

  Обикновенно той се поставя на долната страна на уреда близо до изходната точка на кабела. Номера се състои от 4 цифри.

 • Какви части от уредите са пригодни за измиване в съдомиялни машини?

  Уредите Kenwood имат много части които могат да бъдат почиствани в съдомиялни машини. Добре е да четете внимателно инструкциите на всеки уред където ясно е посочено кои части са пригодни и кои не. Със сигурност чостите съдържащи ел. части никога не бива да бъда поставяни в съдомиялни машини.  

 • Защо гаранцията не важи за купите и стъклените кани за течности?

  Никои от частите които са отделими от тялото на уреда не влизат в гаранционото обслужване. Много от тях често биват изпускани и повредите им са причинени от невнимание. Гаранцията покрива само механичните и електрически части на уреда.  

Често задавани въпроси

Инструкции за експлоатация