เครื่องปิ้งขนมปัง kMix

กรองด้วย:
สี (10)
2 ชิ้น (10)
Peek & View (9)
การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลแบบปรับได้ (9)
การตั้งค่าละลายน้ำแข็ง (10)
ถาดรองเศษขนมปังถอดได้ (10)
ที่ยกขนมปังแบบสูงพิเศษ (9)
ปุ่มยกเลิกมีไฟส่องสว่าง (10)
ละลายน้ำแข็งมีไฟส่องสว่าง (10)
วัสดุตัวอุปกรณ์ (10)
ล้างทั้งหมด