เครื่องชงกาแฟ kMix

กรองด้วย:
สี (1)
ด้ามจับ SureGrip™ (1)
ตัวบอกสถานะการเปิดปิดพลังงาน (1)
เตาร้อน (1)
ที่กรอง (1)
ฟังก์ชันป้องกันการหยด (1)
วัสดุตัวอุปกรณ์ (1)
วัสดุเหยือก (1)
ล้างทั้งหมด