เครื่องผสมอาหาร Cooking Chef

กรองด้วย:
ขนาดโถ (รวม) (1)
วัสดุโถ (1)
สี (1)
ตะขอนวดแป้ง (1)
หัวตีรูปตัว K (1)
หัวตีครีม (1)
วัสดุอุปกรณ์โถ (1)
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) (1)
ฟังก์ชันตัวจับเวลา (1)
วัสดุตัวอุปกรณ์ (1)
ล้างทั้งหมด