เครื่องสกัดน้ำผลไม้

กรองด้วย:

สี (3)

การคั้นน้ำผลไม้ต่อเนื่อง (1)

ชุดคั้นน้ำผลไม้แยกกาก (2)

ฟังก์ชันป้องกันการหยด (3)

วัสดุตัวอุปกรณ์ (3)

ล้างทั้งหมด