เครื่องคั้นน้ำส้ม

กรองด้วย:
สี (2)
ชุดคั้นน้ำผลไม้แยกกาก (1)
ฟังก์ชันป้องกันการหยด (1)
วัสดุตัวอุปกรณ์ (2)
ล้างทั้งหมด