Εκκαθάριση με:

Υλικό μπολ (2)

Χρώμα (2)

Δίσκος για ξύσιμο/ τρίψιμο (1)

Δίσκος διπλής όψεως για λεπτό κόψιμο σε φέτες/ψιλό τρίψιμο (2mm) (1)

Δίσκος διπλής όψεως για χοντρό κόψιμο σε φέτες/χοντρό τρίψιμο (4mm) (2)

Λεμονοστύφτης (2)

Υλικό σώματος (2)

Εκκαθάριση όλων