Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik til hjemmesiden

HVEM ER VI

Beskyttelsen af vores tredjeparters personlige oplysninger er højeste prioritet for De’Longhi Group og vi er forpligtigede til at beskytte private oplysninger for både vores kunder og andre tredjeparter, specielt når det kommer til sikker og fortrolig håndtering af personoplysninger.

De’Longhi Scandinavia AB (herefter kaldet De’Longhi ord the Company) skal i overensstemmelse med artikel 13 omhandlende GDPR 679/2016, som datakontrollør af de personlige oplysninger, der er indsamlet på denne hjemmeside eller app samt via telefon eller i forbindelse med diverse salgsaktiviteter give dig følgende oplysninger.

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER MULIGVIS INDSAMLET

De følgende kategorier med personlige oplysninger, der relaterer sig til dig, bliver muligvis indsamlet:

-        Kontakt-oplysninger – information med dit navn, personnummer, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og email-adresse.

-        Interesser – information du har givet os omhandlende de områder, der interesserer dig, f.eks. produkter du finder interessante.

-        Andre personlige oplysninger - information du har givet os omhandlende din fødselsdato, uddannelse og professionelle situation. 

Brugen af hjemmesiden – Information om hvor meget du bruger vores hjemmeside, hvordan du åbner eller videregiver vores kommunikation, inklusiv den information der kommer ind via cookies (du kan læse vores politik om cookies som ligger [her] som giver dig detaljerne).

 

HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

De’Longhi indsamler og behandler dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

- hvis du registrerer dig på vores hjemmeside eller downloader vores app for at bruge dens funktioner

- hvis du kontakter os for at spørge om hjælp, efter du har foretaget et køb

- hvis du besvarer vores marketingsaktiviteter, f.eks. ved at udfylde et svarkort eller give os din data online på en af vores hjemmesider.

- hvis andre koncernselskaber eller samarbejdspartnere videregiver oplysninger om dig på en måde, der er tilladt.

- hvis du videregiver personlige oplysninger på vegne af andre, må du først sikre dig, at de har læste denne fortrolighedspolitik.

Vær’ venlig at hjælpe os med at holde dine personlige oplysninger up-to-data ved at informere os, hvis der kommer nogle ændringer. Hvis der er en adresseændring, skal du straks meddele det til De’Longhi for at undgå problemer i brugen af vores tjenester.

 

TIL HVILKE FORMÅL KAN DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVE BRUGT

Behandlingen af dine personlige oplysninger skal være begrundet i et af de retsgrundlag, der er fastlagt af et eksisterende data. Behandlingen af personoplysninger skal være begrundet i et af de retsgrundlag, der er fastlagt ved gældende databeskyttelsesbestemmelser, som beskrevet nedenfor.

a)     Etablering og gennemførelse af kontraktmæssig forpligtelse og dermed forbundne forpligtelser, herunder kommunikation der vedrører vores tjenester (f.eks. i forbindelse med eftersalgstjenester)

De’Longhi kan bruge dine kontaktoplysninger, hvis vi ønsker at etablere og gennemføre et kontraktforhold, hvis vi ønsker at levere tjenester, som du har anmodet om, eller hvis vi skal svare på klager og lignende.

De’Longhi bruger muligvis også dine kontaktoplysninger, særligt din emailadresse, hvis vi skal videregive informationer omkring vores service til dig.

Den retsmæssige proces: kontraktudførelse.

Levering af data er obligatorisk for at gøre det muligt for os at forvalte det kontraktretlige forhold; i mangel af data vil vi ikke kunne gennemføre kontrakten.

b)     Operationel styring og strengt beslægtede formål vedrørende adgang til hjemmesiden, særligt i sikre områder

De'Longhi indsamler dine kontaktoplysninger og data om dit brug af hjemmesiden for at give dig adgang til dit eget personlige område for endvidere at: (i) downloade eventuelle dokumenter, fra dit personlige område, vedrørende tjenester, du har købt; (ii) aktivere andre anmodninger foretaget via hjemmesiden.

Retsgrundlag for behandlingen: kontraktudførelse.

Levering af data er obligatorisk for at gøre det muligt os for at respondere på dine anmodninger; i mangel på data, vil vi ikke kunne fortsætte.

c)     Kundetilfredshedsundersøgelser

De'Longhi kan bruge dine kontaktoplysninger til at udføre undersøgelser, der tager sigte på at måle kundetilfredsheden i forhold til den leverede service.

Retsgrundlag for behandlingen: Samtykke; manglende samtykke påvirker på ingen måde kontraktforholdet.

Dit samtykke kan tilbagekaldes når som helst efter din registrering på vores hjemmeside.

d)     Markedsføring for at imødekomme dine behov eller for at informere dig om kampagner, der også baseret på dine præferencer

De'Longhi kan behandle dine kontaktdata til markedsførings- og reklamemæssige formål for at informere dig om salgsfremmende salgsinitiativer via automatiserede kontaktmidler (email, sms og andre massekommunikationsværktøjer mv.) og traditionelle kontaktmetoder (f.eks. via telefon), f.eks. til markedsundersøgelser og statistiske undersøgelser, hvis du giver os dit samtykke og inden for rammerne af samtykkeerklæringen.

De'Longhi kan også behandle dine kontaktdata, interesser og andre personlige data for at sende dig reklamekommunikation baseret på en bestemt kundeprofil, der er udformet efter dine personlige præferencer og interesser, hvis du giver os et specifikt samtykke og inden for rammerne af samtykke.

Retsgrundlag for behandlingen: Samtykke; manglende samtykke påvirker på ingen måde kontraktforholdet.

Dit samtykke kan tilbagekaldes når som helst efter din registrering på vores hjemmeside.

e)     Overholdelse af juridisk bindende anmodninger fra de juridiske myndigheder i forhold til at opfylde gældende forpligtelser i henhold til lov, reguleringer eller bestemmelser

De Longhi indsamler dine personlige data for at overholde lovmæssige forpligtelser.

Retsgrundlag for behandlingen: juridiske forpligtelser, som De’Longhi skal overholde.

 

HVORDAN VI SIKKERT OPBEVARER DINE PERSONLIGE DATA

De’Longhi bruger en bred vifte af sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen og opretholde sikkerheden, integriteten samt tilgængeligheden af dine personlige data.

Alle dine personlige data gemmes på vores sikrede servere (eller på sikrede papirkopier) eller hos vores leverandører eller kommercielle partnere, og de kan tilgås og anvendes på baggrund af vores standarder og vores sikkerhedspolitikker (eller tilsvarende standarder for vores leverandører eller kommercielle partnere).

De sikkerhedsmæssige foranstaltninger, vi har vedtaget, omfatter:

- begrænset adgang til dine personoplysninger, som er baseret på nødvendighed og udelukkende til formidlede formål;

- perimetersikkerhedssystemer for at forhindre uautoriseret ekstern adgang;

- permanent overvågning af adgangen til it-systemer for at identificere og standse misbrug af personoplysninger;

- sporing af adgang til dine personoplysninger håndteret af internt personale og verifikation af det tilknyttede formål;

- krypterede midler via Secure Socket Layer (SSL) teknologi til transaktioner på vores hjemmeside, der kræver indtastning af personlige data.

I tilfælde hvor vi har givet dig (eller du har valgt) et kodeord for at få adgang til vores hjemmeside, en ansøgning eller andre tjenester, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode hemmelig for at overholde enhver anden sikkerhedsprocedure, som vi informerer dig om. Del venligst ikke dit kodeord med nogen.

 

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE INFORMATIONER

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger i den tid, det er nødvendigt for at opfylde formålene, som dine data er blevet indsamlet til eller til andre relaterede og lovlige formål. Hvis dine personoplysninger behandles til to forskellige formål, beholder vi dine data, indtil det længerevarende formål er opnået. Behandlingen af de data, som er indsamlet til et særligt formål, vil dog ophøre, hvis tilbageholdelsesperioden for disse data er udløbet.

Vi begrænser adgangen til dine personlige data, så det kun er personer, der har brug for dem til relevante formål, som har adgang til dem.

Når dine personlige data ikke længere er nødvendige, eller når der ikke længere foreligger et juridisk formål med at opbevare dem, bliver de irreversibelt anonymiserede (og kan på en sådan måde opbevares) eller sikkert ødelagt.

Tilbageholdelsesperioden, der er relateret til de forskellige formål beskrevet ovenfor, er angivet til følge:

a) Overholdelse af kontraktretlige forpligtelser: Data, der behandles for at overholde en kontraktlig forpligtelse, kan opbevares i kontraktens løbetid og under alle omstændigheder ikke længere end de efterfølgende 10 år for at verificere eventuelle udestående emner, herunder regnskabsdokumenter (fx fakturaer).

b) Operationel styring og strengt beslægtede formål vedrørende adgang til hjemmesiden: Data, der er behandlet til disse, formål kan opbevares i kontraktens løbetid og under alle omstændigheder ikke længere end de efterfølgende 10 år.

c) Kundetilfredshedsundersøgelser: Data, der er behandlet til disse formål, kan opbevares i 12 måneder fra den dato, hvor du gav dit samtykke til dette formål (undtagen i tilfælde hvor du afviser at modtage yderligere meddelelser).

d) Til markedsføringsmæssige formål, herunder profileret marketing: Data, der er behandlet til markedsføringsmæssige formål, kan opbevares i 12 måneder fra den dato, hvor du gav dit samtykke til dette formål (undtagen i tilfælde hvor du afviser at modtage yderligere meddelelser); Til profilerede markedsføringsmæssige formål vil dine data blive opbevaret i 12 måneder.

e) I tilfælde af uenigheder: Skulle det være nødvendigt for os at forsvare os selv eller rejse krav mod dig eller tredjepart, kan vi opbevare de personlige oplysninger, som vi anser for rimeligt nødvendige til sådanne formål i den tid, det tager at forfølge den gældende påstand.

 

HVEM VI DELER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED

Dine personlige oplysninger kan indhentes af behørigt autoriserede medarbejdere og af eksterne leverandører, som, om nødvendigt, udpeges som dataprocessorer, der støtter os i at levere vores tjenester.

Med henblik på udførelsen af deres aktiviteter og på opfølgning af ovennævnte formål kan dine personoplysninger også indhentes af andre De’Longhi-koncernselskaber.

 

KONTAKTER

Kontaktoplysninger for De’Longhi, i sin egenskab som datakontrollør, kan findes hos De’Longhi Scandinavia AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm, Sverige

Skulle du have nogen spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på e-mail infoprivacy.sverige@delonghigroup.com og spørge efter vores Privacy Manager.

 

DINE PERSONLIGE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER OG DIN RETTIGHED TIL AT INDBERETTE KLAGER FØR TILSYNSMYNDIGHEDERNE

 På visse betingelser har du ret til at anmode om:

-        adgang til dine personlige data,

-        en kopi af de personlige data, som du har givet os (portabilitet) og anmodning til De’Longhi om at få overført dine data til en anden kontrollør,

-        justering af data i vores besiddelse,

-        sletning af data, for hvilke den juridiske forudsætning for behandling ikke længere eksisterer,

-        at nægte databehandling til direkte markedsføringsmæssige formål,

-        at tilbagekalde dit samtykke i tilfælde hvor behandlingen er baseret på samtykke,

-        at begrænse måden hvorpå vi behandler dine personlige data.

Udøvelsen af ovennævnte rettigheder er underlagt visse undtagelser, der har til formål at beskytte den offentlige interesse (fx forebyggelse eller identifikation af forbrydelser) og vores interesser (for eksempel vedligeholdelse af tavshedspligt). Hvis du ønsker at udøve nogen af ovenstående rettigheder, vil vi kontrollere, at du har ret til at gøre dette, og vi svarer normalt inden for en måned.

Vi bestræber os på at respondere på enhver klage eller beretninger vedrørende de metoder, der anvendes til at behandle dine data.

Du kan også vælge at sende dine klager eller beretninger til den myndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse, hvis du ønsker dette. Dette gøres ved brug af følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

E-mail: dt@datatilsynet.dk, telefon + 0045 3319 3200,